Sunday, April 30, 2017

Diantara Jalan Amal yang Dipilih Para Sufi dan Pencarian Jalan Haq

[Pilarislam] Amal ibadah seorang hamba terutama para sufi sebagai salah satu pengejawantahan dalam usahanya mendekatkan diri pada Allah dan sebagai bentuk manifestasi rasa syukurnya kepada Allah,  jalan dan caranya tidaklah satu macam. Mereka memilih jalur amal yang berbeda-beda satu sama lainnya.

Syekh Zainudin bin Ali dalam kitab Hidayah Al-Adzkiyaa setidaknya memberikan empat contoh dari bentuk amal-amal kebaikan tersebut sebagai pilihan tariqoh yang sesuai makom dan posisi masing masing orangnya. Hal itu sebagaimana keterangan dalam nadham yang tertulis di bawah ini:

لكل واحدهم طريق من طر ق # يختاره فيكون من ذا واصلا

كجلوسه بين الانام مربيا # و ككثرة الاوراد كا لصوم الصلا

و كخدمة لناس والحمل الحطب # لتصدق بمحصل متمولا

"Tiap-tiap dari kelompok manusia (para sufi) itu memiliki jalan ibadah dari beberapa macam amal ibadah yang dipilihnya yang dapat menghantarkannya Wusul kehadhratillah".

"Seperti duduk mengajar sesama manusia, memperbanyak wirid-wirid misalnya puasa dan shalat".

"Dan seperti berkhidmah demi kepentingan umum, dan mencari kayu bakar yang kemudiah hasil dari penjualan kayu bakar tersebut disedekahkan".

Atas nadham dalam kitab Hidayah Al Adzkiyaa di atas Syekh Nawawi Albantani memberikan beberapa anotasi (catatan) dalam syarahnya Salalim al-Fudhola bahwa masing-masing hamba yang berjalan menempuh tariqoh supaya dpt wusul kepada Allah itu mempunyai banyak pilihan amal. Di antaranya:

Pertama, terdapat para penempuh jalan sufi yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Dengan pengajaran ini bertujuan supaya umat yang masih awam mau beribadah kepada Allah serta memiliki akhlak yang mulia.

Kedua, ada sebagian orang yang menjalani toriqoh dengan cara memperbanyak wirid, seperti mengerjakan shalat-shalat sunah dan puasa-puasa sunah, membaca al-qur'an, bertasbih, dan lain sebagainya. Toriqoh macam ini menurut Syeh Nawawi merupakan toriqohnya kaum sholihin  yang telah memiliki maqom tajrid. Yaitu suatu makom yang melulu digunakan untuk beribadah dan menghiraukan faktor asbab seperti bekerja misalnya.

Ketiga, sebagian lain terdapat pula orang-orang shufi yang menjalani toriqoh dengan cara mengabdi melayani para ulama fikih dan kaum sufi. Toriqoh semacam ini menurut pendapat Syeh Nawawi lebih utama daripada amalan sunah, karena selain beribadah juga ada unsur menolong kepada kaum muslimin.

Diantara Jalan Amal yang Dipilih Para Sufi dan Pencarian Jalan Haq

Argumen ini dikuatkan oleh salah satu pernyataan Sayyid Abdul Qodir Aljailani:

"Aku bisa Wusul kepada Allah bukan karena shalat di malam hari dan bukan karena puasa di siang hari, tapi lantaran sifat dermawan, rendah hati, dan kelapangan hati".

Keempat, lanjut Imam Nawai, ada juga segolongan sufi yang setiap harinya mencari kayu bakar di hutan dan kemudian kayu tersebut dijual di pasar. Uang hasil penjualan kayu tersebut lalu disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ibadah semacam ini adalah suatu amal yang sangat berguna bagi sesama manusia dan akan menghasilkan berkah karena orang tersebut akan didoakan oleh orang-orang yang disedekahi. Oleh (M. Haromain)

Perjalanan mencari yang haq (perlu baca)
Ada dua jalan yang ditempuh orang dalam mencari yang haq dengan masing-masing dalilnya :

    Man `arafa nafsahu faqad `arafa rabbahu

    Barang siapa mengenal dirinya maka pasti dia akan kenal Allah. (Dalil ini yang sangat popular dikalangan sufi, meditator , filosofi, teolog)

    Man `arafa rabbahu faqad `arafa nafsahu
    Barang siapa yang kenal Allah pasti dia akan kenal dirinya.

Pada jalan pertama, biasanya dilakukan oleh para pencari murni, mereka belum memiliki panduan tentang Allah dengan jelas. Dia hanya berfikir dari yang sangat sederhana …iaitu ketika ia melihat sebuah alam tergelar, muncul pemikiran pasti ada yang membuatnya atau ada yang berkuasa dibalik alam ini, … mustahil alam ini ada begitu saja … dan alam merupakan jejak-jejak penciptanya … Dengan falsafah inilah orang akhirnya menemukan kesimpulan bahawa Allah itu ada.

Sebagian meditator atau ahli sufi menggunakan pendekatan falsafah ini dalam mencari Allah, iaitu tahap mengenal diri dari segi wilayah-wilayah alam pada dirinya, misalnya mengenali hatinya dan suasananya, fikiran, perasaannya, dan lain-lain sehingga dia boleh membezakan dari mana ilham itu muncul, … apakah dari fikirannya, dari perasaannya, atau dari luar dirinya…

Akan tetapi penggunaan jalur seperti ini sering kali membuat orang mudah tersesat, kerana pada tahap-tahap wilayah ini manusia sering terjebak pada ‘keghaiban’ yang dia lihat dalam perjalanannya, … yang kadang-kadang membuat hatinya tertarik dan berhenti sampai disini, kerana kalau tidak mempunyai tujuan yang kuat kepada Allah pastilah orang itu menghentikan perjalanannya …. Kerana disana dia boleh melihat fenomena / keajaiban alam-alam dan mampu melihat dengan kasyaf apa yang tersembunyi pada alam ini … akhirnya mudah muncul ‘keakuannya’ bahawa dirinyalah yang paling hebat …akan tetapi jika dia kuat terhadap Allah adalah tujuannya, pastilah dia selamat sampai tujuannya…..

Teori yang dilakukan tersebut adalah jalan terbalik, kerana dalam pencariannya ia telusuri jejak atau tanda-tanda yang ditinggalkannya (melalui ciptaan / alam), … ibarat seseorang mencari kuda yang hilang, yang pertama di telusuri adalah jejak tanda kaki kuda, kemudian memperhatikan suara ringkik kuda dan akhirnya di temukan kandang kuda dan yang terakhir dia menemukan wujud kuda yang sebenarnya ….Hal ini sebenarnya sangat menyulitkan para pelaku pencari Allah, … kerana terlalu lama di dalam mengideantifikasi alam-alam yang akan di laluinya ….

Dalil yang ke dua : adalah melangkah kepada yang paling dekat dari dirinya …iaitu Yang Maha Dekat, … langkah ini yang paling cepat di tempuh dibanding dalil pertama… Kerana dalil pertama banyak dipengaruhi oleh para filosofi pada zaman pertengahan dalam hal ini falsafah Yunani. Teologi Kristian dan Hindu telah banyak mempengaruhi falsafah ini. sehingga Al Ghazali pantas mengkritik kaum filosofi dengan menulis kitab tentang tidak setujunya dengan idea falsafah masa itu iaitu Tahafut Al Falasifah / kerancuan falsafah ….

Alghazali membantah pemikiran yang dimulai dengan rangkaian berfikir terbalik, … beliau mengajukan gagasan bahawa umat Islam harus memulakan pemikirannya dari sumber pangkal ilmu pengetahuan iaitu Allah, bukan dimulai dari luar yang tidak boleh dipertanggung jawabkan kebenarannya, ertinya sangat berbahaya kerana di dalam falsafah memulakan berfikirnya dari tahap yang benar menuju zat dibalik semuanya berasal. Sedangkan di dalam Islam menunjukkan keadaan Allah serta jalan yang akan di tempuh sudah di tulis dalam Alqur’an agar umat manusia tidak tersesat oleh rekaan-rekaan fikiran yang belum tentu kebenarannya…

Pencarian kita telah di tulis dalam Alqur’an dan Allah menunjukkan jalannya dengan sangat sederhana dan mudah …tidak menunjukkan alam-alam yang mengakibatkan menjadi rancu dan bingung … kerana alam-alam itu sangat banyak dan kemungkinan menyesatkan kita amat besar…

Mari kita perhatikan cara Allah menunjukkan para hamba yang mencari Allah.

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku maka (jawablah) bahawasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perinta-Ku) dan hendaklah mereka itu beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. Al Baqarah: 186)

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan menusia dan mengetahui apa yang di bisikkan oleh hatinya dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya.” (QS. Al Qaaf: 16)

Ayat-ayat diatas, mengungkapkan keadaan Allah sebagai wujud yang sangat dekat, dan kita diajak untuk memahami pernyataan tersebut secara sempurna. Alqur’an mengungkapkan jawapan secara dimensi dan dilihat dari perspektif seluruh sisi pandangan manusia sesempurnanya. Saat pertanyaan itu terlontar, dimanakah Allah ? Maka Allah menjawab: Aku ini dekat, kemudian jawapan meningkat sampai kepada, Aku lebih dekat dari urat leher kalian .Atau dimana saja kalian menghadap di situ wujud wajah-Ku…dan Aku ini maha meliputi segala sesuatu ….

Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita jika dalam mencari Allah melalui tahap terbalik…

Pada tahap pertama beliau nampak alam dan segala kejadian adalah satu bersama Allah. Dan pada tahap kedua nampak alam sebagai bayangan Allah; dan pada tahap ke tiga beliau nampak Allah adalah berasingan dari pada segala sesuatu di alam ini. Kalau hal ini hanya sebatas penjelasan terstruktur kepada muridnya, saya anggap hal ini tidak menjadi persoalan, … akan tetapi jika tahap-tahap ini merupakan metologi dalam mencari Allah, … saya kira ini berbahaya, kerana yang akan berjalan adalah fikirannya atau otaknya, … yang akhirnya timbul khayalan atau khayalan.

Di dalam Islam memulakannya dengan pengenalan kepada Allah terlebih dahulu iaitu dengan zikrullah (mengingat Allah), … kemudian kita di perintah langsung mendekati-Nya, kerana Allah sudah sangat dekat..tidak perlu anda mencari jauh-jauh melalui alam-alam yang amat luas dan membingungkan ..alam itu sangat banyak dan bertingkat-tingkat. Tidak perlu kita memikirkannya…cukupkan jiwa ini mendekat secara langsung kepada Allah … kerana orang yang telah berjumpa alam-alam belum tentu ia tunduk kepada Allah, kerana alam disana tidak ada bezanya dengan alam di dunia ini kerana semua adalah ciptaan-Nya !!

Akan tetapi jika anda memulakan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, maka secara automatik anda akan diperlihatkan / dipersaksikan kepada kerajaan Allah yang amat luas. Maka saya setuju dengan dalil yang kedua, barang siapa kenal Allah maka dia akan kenal dirinya. Sebab kalau kita kenal dengan pencipta-Nya, maka kita akan kenal dengan keadaan diri kita dan alam-alam dibawahnya, kerana semua berada dalam genggaman-Nya…kerana Dia meliputi segala sesuatu …kerana Dia ada dimana saja kita ada, … dan Dia sangat dekat.

Betapa rumitnya perjalanan yang dilalui oleh pencari, seperti apa yang yang saya tulis pada bab Membuka hijab….dan bagi yang tidak kenal Alqur’an akan mudah sekali berhenti dan tersesat kepada alam-alam itu …kerana ilham itu amat banyak yang muncul dari segala suara alam-alam tersebut (tolong anda baca tahap spiritual yang di tulis pada bab Membuka hijab, kerana akan membantu penjelasan saya ini )

Kesimpulan :

Islam mengajarkan didalam mencari Allah, telah diberi jalan yang termudah dengan dalil barang siapa kenal Allah maka dia akan kenal dirinya … hal ini telah ditunjukkan oleh Allah bahawa Allah itu sangat dekat, … atau dengan dalil …barang siapa yang sungguh-sungguh datang kepada Kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan Kami… (QS: Al ankabut: 69 )

“Wahai orang-orang yang beriman jika kamu bertakwa kepada Allah niscaya dia akan menjadikan bagimu furqan (pembeza).” (QS : Al Anfaal: 29)

Ayat-ayat ini membuktikan di dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak perlu lagi melalui proses pencarian atau menelusuri jalan-jalan yang di temukan oleh kaum falsafah atau ahli spiritual di luar Islam, … kerana mereka di dalam perjalanannya harus melalui tahap-tahap alam-alam … Islam di dalam menemuhi Allah harus mampu memfanakan alam-alam selain Allah dengan konsep laa ilaha illallah … laa syai’un illallah … laa haula wala quwwata illa billah … tidak ada Allah kecuali Allah … tidak ada sesuatu (termasuk alam-alam) kecuali Allah, … tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah semata ….maka berjalanlah atau melangkahlah kepada yang paling dekat dari kita terlebih dahulu bukan melangkah dari yang paling jauh dari diri kita ….

Demikian mudah-mudahan Allah membukakan hati kita

Sumber / Penulis : 
Disarikan dari Salalim Alfudhola karya Syekh Muhammad Nawawi Al Jawi & Jalan Sufi

Diantara Jalan Amal yang Dipilih Para Sufi dan Pencarian Jalan Haq Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Hana Shidqia
Loading...